Beëdiging

Een beëdigde vertaling is voorzien van een verklaring, een handtekening en een stempel van een vertaler die door de rechtbank beëdigd is. Een beëdigde vertaling is noodzakelijk voor rechtsgeldigheid in het land waarvoor de vertaling bestemd is zodra het gaat om:

  • officiële stukken als statuten, vonnissen en juridische correspondentie
  • huwelijksakten, adoptievonnissen, getuigschriften, diploma’s

Wanneer u een beëdigde vertaling nodig heeft, stuurt u een goede kopie (of fax of scan, géén foto) van de originele tekst. Beëdigde vertalingen worden altijd op papier afgeleverd, omdat de kopie van de brontekst onlosmakelijk aan de vertaling gehecht moet worden. Daarnaast stuurt Bilingo tevens een scan van alle pagina’s van de beëdigde vertaling zodat u beschikt over een digitale kopie voordat alles aan elkaar gehecht is.

Apostille en legalisatie
Voor het gebruik van het vertaalde document in het buitenland moet de handtekening van de vertaler vaak worden gelegaliseerd. De meeste landen zijn aangesloten bij het zogenaamde “apostilleverdrag” en dan volstaat een apostille die tegen betaling van leges gehaald kan worden bij de Arrondissementsrechtbank waar de handtekening van de beëdigde vertaler is gedeponeerd. Voor Bilingo zijn dat de rechtbanken in Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Dordrecht, Middelburg, Rotterdam en Utrecht.
Kijk op http://hcch.e-vision.nl/ voor een overzicht van de landen die zijn aangesloten bij het apostilleverdrag.

Documenten die bestemd zijn voor landen die niet bij dit verdrag aangesloten zijn, moeten worden gelegaliseerd. Dit houdt in dat het document achtereenvolgens gezien moet worden door de Arrondissementsrechtbank waar de handtekening van de vertaler is gedeponeerd, het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

2021 © bilingo | NGTV Leveringsvoorwaarden