Tolktechnieken

Als u een tolk nodig heeft, is het belangrijk te weten welke techniek het meest geschikt is om uw boodschap op het juiste moment en de juiste manier over te brengen.

Gesprekstolken De tolk vertaalt steeds enkele zinnen van de spreker, zijn gesprekspartner geeft antwoord en de tolk vertaalt die zinnen terug. De tolk vertaalt in beide richtingen en het gesprek duurt 2x zo lang. Geschikt voor: bedrijfspresentaties, persconferenties, rondleidingen, onderhandelen, interviews of het passeren van akten.

Consecutief tolken De spreker houdt een voordracht van 6 à 8 minuten, de tolk maakt aantekeningen en vertelt vervolgens het verhaal van de spreker in de gevraagde taal inhoudelijk correct na. Consecutief tolken is tijdrovend en wordt daarom weinig gebruikt. Geschikt voor: kleine vergaderingen en presentaties voor een klein publiek. De gesprekstolk en de consecutieftolk werken zonder apparatuur.

Simultaantolken Dit is een van de meest intensieve tolktechnieken en vereist optimale concentratie. Daarom zit de tolk hierbij in een cabine en hoort zij de stem van de spreker via een koptelefoon. Terwijl de spreker aan het woord is, vertaalt de tolk zijn woorden meteen in een andere taal. De toehoorders gebruiken een draadloze koptelefoon. Simultaantolken wordt het meest gebruikt bij conferenties. Een andere naam voor simultaantolk is dan ook conferentietolk of congrestolk. Simultaantolken is zeer inspannend en daarom wisselen per taal twee tolken elkaar om de 20-30 minuten af. Cabines kunnen ingebouwd zijn in een zaal of op vrijwel elke locatie mobiel geplaatst worden (zelfs buiten!). Veel verhuurders van geluidsinstallaties verhuren ook tolkapparatuur.

Fluistertolken lijkt op simultaantolken, maar hierbij zit de tolk naast één of twee klanten en vertaalt de woorden van de spreker, op fluistertoon, terwijl deze aan het woord is. Fluistertolken vereist optimale aandacht van de tolk, omdat omgevingsfactoren hierbij sterk kunnen afleiden. Bovendien ondervinden andere aanwezigheden soms hinder van de fluistertolk. Fluistertolken kan ook met behulp van een zogenaamde ‘fluisterset’, een mobiele, draadloze installatie met koptelefoons voor meerdere toehoorders en een microfoon voor de tolk. Fluistertolken is met name zeer inspannend omdat de tolk afhankelijk is van het geluid in de zaal zonder filtering of versterking. Ook hier wisselen bij langere presentaties twee tolken elkaar af om de kwaliteit van uw presentatie in de doeltaal te waarborgen.

2021 © bilingo | NGTV Leveringsvoorwaarden