Bij communicatie in een vreemde taal gaat het vaak om de finesses. Kleine verschillen in taal en cultuur kunnen enorme gevolgen hebben voor het verloop van een gesprek of het begrip van een presentatie. Een goede tolk bereidt zich daarom altijd gedegen voor, kan zich aanpassen aan zeer verschillende situaties, is neutraal, voldoende assertief en stressbestendig.

Jolanda Wesenbeek is bekwaam in het consecutief, gespreks-, fluister- en simultaantolken en inzetbaar voor alle gelegenheden waar een optimaal begrip tussen gesprekspartners belangrijk is. Zij tolkt bij congressen, rondleidingen, bedrijfspresentaties, zakelijke en culturele evenementen, onderhandelingen, de rechtbank, notarissen, hulpverlening en voor non-profitorganisaties. Zij tolkt uit en naar het Nederlands en Engels en vanuit het Duits en Spaans naar het Nederlands.

Stuurt u vooral vooraf de stukken waarover gesproken gaat worden, informatie over de sprekers en presentaties. Denkt u ook aan eventuele filmpjes die wel of niet ondertiteld of ingesproken zijn in alle gewenste talen. Dit komt de kwaliteit van de vertolking ten goede. Uiteraard worden deze stukken met de grootst mogelijke discretie behandeld.

Naast vertolking op locatie biedt zij ook online vertolking aan door middel van verschillende platforms. Dat kunnen vertaalplatforms zijn (Interprefy, Kudo) waarbij toehoorders met één apparaat deelnemen maar ook vergaderplatforms (Zoom, Teams, Skype) al dan niet met tolkkanaal waarbij toehoorders met twee apparaten deelnemen, of slechts een audioverbinding waarin luisteraars naar de doeltaal luisteren maar niet actief deelnemen (Whatsapp). Hybride oplossingen zijn ook mogelijk.

2021 © bilingo | NGTV Leveringsvoorwaarden